Avís Legal - Confraria Serfs de Maria al Peu de la Creu


CONFRARIA SERFS DE MARIA AL PEU DE LA CREU

c/ Plaça Cervantes, 15 Baix

46250 - L´Alcúdia (Valencia, España)

Telf: Fax:

http://www.peudelacreu.comSobre la Propietat Legal i el Copyright


El propietari d´esta web i el seu contingut és l´empresa Confraria Serfs de Maria al Peu de la Creu. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer y/o exposició pública d´esta web sense la corresponent autorització dels seus amos. La informació i consells presentats en esta web són de caràcter orientatius quedant Confraria Serfs de Maria al Peu de la Creu exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d´exactitud o efectivitat en la dita informació o consells.


Confraria Serfs de Maria al Peu de la Creu es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a esta web o introduĩda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.


Confraria Serfs de Maria al Peu de la Creu declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tinguera perjuís de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole al no poder garantir al 100% l´absència de virus ni d´altres elements en la web.Condicions d´Utilització de la Web


Confraria Serfs de Maria al Peu de la Creu oferix en el seu web informació relacionada amb el tipus d´activitat, productes i servicis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguen pactats.


Confraria Serfs de Maria al Peu de la Creu es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.peudelacreu.com podent limitar o no permetre l´accés a la dita informació. Especialment, Confraria Serfs de Maria al Peu de la Creu es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l´accés al seu web quan sorgisquen dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a Confraria Serfs de Maria al Peu de la Creu què, al seu criteri, disminuĩsquen o anul·len els nivells de seguretat adoptats per a l´adequat funcionament de la web.