Política Privacitat - Confraria Serfs de Maria al Peu de la Creu


Segons el que disposa l´article 9 de la Llei 34/2002 d´11 de juliol de Servicis de la Societat de la Informació i Comerē Electrònic, es fa constar que el present lloc web és propietat de Confraria Serfs de Maria al Peu de la Creu.


En el marc del compliment de la legislación vigent, arreplega en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) , l´objecte del qual és garantir i protegir, en la qual cosa concernix al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, Confraria Serfs de Maria al Peu de la Creu informa els usuaris que les dades introduļts en els formularis de contacte, i de subscripció s´emmagatzemaran en fitxers propietat de Confraria Serfs de Maria al Peu de la Creu.


Així mateix Confraria Serfs de Maria al Peu de la Creu mostra el seu compromís de no destinar els seus continguts a una finalitat distinta per a la qual van ser arreplegats, garantint la màxima confidencialitat i a aplicar les mesures tècniques i de seguretat necessàries per a evitar l´accés no autoritzat al mateix segons establix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.


El titular de les dades té el dret d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades. Per a exercitar estos drets, els titulars de les dades poden dirigir una petició escrita per correu electrònic a la direcció de contacte info@peudelacreu.com, o bé poden contactar a través del telèfon .